Prima şedinţă a Comitetului Coordonator în cadrul proiectului REVOCC

Prima şedinţă a Comitetului Coordonator în cadrul proiectului REVOCC

Joi, 9 aprilie 2015, la Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) a avut loc prima ședință a Comitetului Coordonator (CC) în cadrul proiectului Reconceptualizarea Orientării Profesionale şi Consilierii în Carieră pentru Competitivitatea Forței de Muncă” (REVOCC).

 

Proiectul este finanțat de către „Agenția Austriacă pentru Dezvoltare” (ADA) şi este implementat de către CEDA în parteneriat cu Ministerul Educației (ME) şi „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” (ANOFM).

 

Membrii CC reprezintă ME, ADA, ANOFM, CEDA şi școlile pilot. Subiectele abodate la ședință țin de alegerea președintelui CC, activitățile principale în cadrul proiectului REVOCC, aprobarea Regulamentului de activitate al CC etc.

 

Președinte al Comitetului Coordonator a fost aleasă dna Liliana Nicolaescu Onofrei, viceministru al Educației.

 

În timpul prezentării activităților proiectului Sofia Şuleanschi, director executiv CEDA, şi Lia Sclifos, manager al proiectului REVOCC, au pus în evidență gradul de avansare în implementarea activităților din proiect şi au răspuns la întrebările membrilor CC.

 

Regulamentului de activitate al CC, după o analiză minuțioasă, a fost aprobat unanim.

 

Ședința s-a remarcat prin discuții constructive între parteneri, finanțatori, beneficiari şi echipa CEDA, responsabilă pentru implementarea eficientă a proiectului REVOCC.