Training la disciplina „Bazele Antreprenoriatului” Modulul III – „Finanțarea și evidența activității antreprenoriale”.

Training la disciplina „Bazele Antreprenoriatului” Modulul III – „Finanțarea și evidența activității antreprenoriale”.

O nouă instruire din cadrul programului de „Formare de Formatori” a fost desfășurată în perioada 11-13 februarie 2019. Aceasta a avut drept obiectiv înțelegerea profundă și detaliată a conținutului Modulului III  la disciplina „Bazele Antreprenoriatului” – „Finanțarea și evidența activității antreprenoriale”.

Pe parcursul a 3 zile cursanții au avut o instruire intensivă în conținuturile evidenței financiare și contabile a unei afaceri, dar și ajustarea acestui volum de informații pentru formarea profesorilor. Fiecare formator a lucrat individual la calculele și întocmirea evidenței unei activități antreprenoriale simulate și în toate studiile de caz au fost folosite calculele individuale pentru aceste activități. Pentru a eficientiza procesul toată evidența a fost făcută în forma de tabele și calcule cu formule, folosind calculatoarele.

Instruirea a fost organizată în cadrul proiectului „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii în Moldova, faza a IV-a” (MEEETA IV), implementat de către Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM și finanţat de Fundaţia „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).

Scopul acesteia este dezvoltarea capacităților cursanților de a instrui profesorii care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului” la Modulul III.
Următorul pas este exersarea practică a competențelor dobândite, care va fi făcută la trainingul la Modulul III pentru profesorii de „Bazele Antreprenoriatului” care va avea loc la Chișinău, în perioada 25-28 februarie 2019.