Conferinţa Naţională: „O carieră de succes acasă. Abordarea sistemică a educației pentru carieră „.

 • December 1, 2017 09:00am - 04:00pm

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, CEDA în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare a organizat la data de 1-2 decembrie 2017, Conferinţa Naţională: „O carieră de succes acasă. Abordarea sistemică a educației pentru carieră „.

Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea proiectului „Reconceptualizarea Orientării Profesionale şi Consilierii în Carieră”, REVOCC.

La deschiderea evenimentului au participat oficiali de rang înalt, reprezentanți ai Ministerelor de resort, directorii de licee, colegii, şcoli profesionale, profesori și elevi, agenți economici, antreprenori, experți internaționali şi anume:

 1. Gero Suller – Ataşatul Ambasadei Austriei pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului
 2. Stela Grigoraş – Ministru, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
 3. Irina Oriol – Reprezentant Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, ADA.
 4. Valentin Crudu – Şef Direcţie Învăţământ General, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
 5. Daniela Cotoviţchi – Consultant Principal, Direcţia Învăţământ General, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
 6. Otilia Dandara – Prorector USM.
 7. Raisa Dogaru – Director, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
 8. Sofia Şuleamschi – Director Executiv CEDA.
 9. Liliana Luminiţa Anghel – Expert internaţional.
 10. Directori ai Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Centrelor de Ghidare în Carieră. Etc…

În prima zi a conferinţei sa discutat despre rezultatele implementării proiectului REVOCC, politicile privind educaţia pentru carieră şi perspective.

Prezentările participanţilor pot fi descărcate aici:

A doua zi a conferința „O carieră de succes acasă” a continuat cu desfășurarea a trei ateliere:

 1. „Abordarea infuzională a educației pentru carieră în cadrul diferitor discipline de învățământ” moderat de către dna. Daniela Cotoviţchi – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 2. „Servicii de ghidare în cariera din perspectiva pieței muncii. O carieră de succes acasă – oportunități economice pentru tineri, inclusiv antreprenoriatul ca opțiune de carieră” moderat de către dna. Raisa Dogaru – director ANOFM; Elena Bordeanu – AFA și Victor Pitei – CEDA.
 3. „Formarea inițială și continuu a cadrelor didactice din perspectiva educației pentru carieră” moderat de către dna. Otilia Dandara – Prorector USM.

Proiectul REVOCC a contribuit la reconceptualizarea și promovarea educației pentru carieră. În cadrul proiectului REVOCC au fost realizate un șir de transformări structurale ce țin de educația și ghidarea în carieră, inclusiv:

 • a fost revizuit și implementat modulul ”Dezvoltare personală și proiectarea carierei” în cadrul disciplinei Educație civică și la Dirigenție în clasele V-XII și în învățământul profesional tehnic secundar.
 • au fost realizate seminare informative pentru circa 1035 de profesori de educație civică, diriginți;
 • a fost elaborat și distribuit câte 1-2 seturi de materiale didactice în toate instituțiile de învățământ.

(materialele didactice sunt disponibile on line, pe http://edu.gov.md/ro/content/educatia-civica-ro, http://edu.gov.md/ro/content/educatia-civica-ru și http://ceda.md/materiale-didactice/)

 • au fost deschise. Centre de Ghidare în Carieră la AOFM Soroca, Cahul și Chișinău. Ele sunt dotate cu tehnică, mobilier, platforma electronică CCP care permite identificarea intereselor profesionale, ajută tinerii în deciziile de carieră, selectând din cele 1250 profiluri ocupaționale descrise ce profesii li se potrivesc și prezintă peste 350 filmulețe despre profesii.
 • La toate Centrele de ghidare în carieră a fost creat acces pentru persoanele cu disabilități, iar Centrul din Chișinău, în premieră pentru Republica Moldova, a fost dotat cu o platformă electronică CASPER – Sistem de evaluare a potențialului de muncă a persoanelor cu dizabilități care permite o evaluare complexă a persoanei cu dizabilități și o potrivire cu profilul unui loc de muncă.
 • a fost reconceptualizat și desfășurat, în premieră, Forumului profesiilor la nivel local etc.

«În cadrul proiectului, împreună cu partenerii, am făcut eforturi pentru ca ghidarea în carieră să fie recunoscută drept un element important al educaţiei», a declarat Sofia Șuleanschi, director CEDA. Ea a subliniat că experienţele acumulate în cadrul proiectului REVOCC demonstrează faptul că e nevoie de continuarea conjugării eforturilor pentru a crea oportunități de dezvoltare a carierei tinerilor aici, acasă, în Republica Moldova.

La moment educația pentru carieră este parte a politicilor promovate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ANOFM etc.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

User Login