Program de formare cu genericul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale” pentru profesorii de Informatică

Program de formare cu genericul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale” pentru profesorii de Informatică

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) desfășoară în continuare programul de formare cu genericul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale”. Obiectivul acestuia este dezvoltarea capacităților cadrelor didactice pentru formarea competențelor antreprenoriale ale elevilor, la disciplinele pe care le predau, precum și elaborarea materialelor didactice pentru profesori la subiectul menționat.

În perioada 17-19 septembrie 2018, se va desfășura cea de-a 5-a instruire din ciclul de formări planificate, pentru 27 profesorii de informatică din Învățământul Profesional Tehnic. Instruirea va începe la ora 10.00, în incinta Institutului Muncii (str. Zimbrului 10).

Programul de formare este organizat în cadrul proiectului MEEETA IV, implementat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al RM și finanțat de Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

Primele 4 training-uri “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale”, au fost organizate pentru profesorii de Limba și Literatura Română, Matematică, Educație Civică și Limbi Străine. 88 de profesori din 25 școli profesionale, 8 centre de excelență și 12 colegii, care au participat la instruiri, au fost ghidați cum să formeze competențele antreprenoriale ale elevilor, la disciplinele pe care le predau.

În cadrul training-urilor participanții au analizat structura și conținutul Cadrului de competențe antreprenoriale „EntreComp” și au discutat elementele constitutive ale competenței antreprenoriale. În baza acestui cadru, de asemenea ei au evaluat gradul de dezvoltare a propriilor competențe antreprenoriale. Profesorii au exersat practic modelul matriceal de integrare a competențelor antreprenoriale la disciplinele predate și au elaborat exemple de sarcini, fișe de lucru, activități și situații de integrare:

– Pentru formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale;
– Pentru evaluarea competențelor antreprenoriale .