Program de granturi pentru absolvenții Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic

Program de granturi pentru absolvenții Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri CEDA, cu suportul financiar al Fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) dă start Programului de Granturi pentru absolvenții Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic.

 

Prin programul său de donații mici / granturi în echipament, CEDA oferă asistență tinerilor la inițierea unor afaceri mici (start-up) sau pentru dezvoltarea unor afaceri ale lor aflate la o etapă incipientă.

 

Cine poate să aplice la programul de granturi?

 

1. Tinerii care absolvesc în acest an o Instituție de Învățământ Profesional Tehnic (Centru de Excelență, Școală Profesionale sau Colegiu) și:

– Au studiat disciplina ”Bazele Antreprenoriatului”.

– Au elaborat un plan de afaceri și l-au prezentat la nivel instituțional.

 

2.Tinerii care au absolvit o instituție de învățământ profesional tehnic în anii precedenți și:

– Au studiat disciplina ”Bazele Antreprenoriatului” sau au participat la un curs de antreprenoriat desfășurat în cadrul proiectului și au elaborat un plan de afaceri, sau

– Doresc să participe la un curs de antreprenoriat pentru a elabora un plan de afaceri cu intenții argumentate de a porni ulterior la realizarea acestuia.

 

Pentru obținerea unui grant este necesar de a depune următoarele documente:

 

– Cererea de participare la programul de granturi completată şi semnată.

– Copia buletinului de identitate.

– Copia documentului ce confirmă absolvirea instituției.

– Planul de afacere cu toate anexele.

– Copia documentului care atestă dreptul de a folosi spațiul / terenul, unde se va desfășura activitatea

– Licență, autorizație (după caz)

– Oferte de preț pentru utilajul solicitat, necesar desfășurării activității, de la cel puțin 2-3 furnizori

 

Cererea de participare o puteți descărca AICI: Formular

 

Echipamentul va fi oferit în folosința temporară şi va trece în proprietatea beneficiarului doar în urma unei vizite de monitorizare la 3 luni din data primirii echipamentului, prin care se va verifica dacă afacerea este operațională şi dacă echipamentul este folosit doar în cadrul afacerii şi nu în alt scop.

 

CEDA își rezervă dreptul:

 

– De a lua înapoi utilajul, în cazul nerespectării cerințelor contractului.

– De a face vizite de monitorizare și primi informații referitor la volumul vânzărilor.

– De a publica informații și fotografii privind desfășurarea activității.

 

Valoarea maximă a grantului – 1 350 €. Beneficiarului de grant vine cu o contribuție proprie la realizarea planului de afaceri în mărime de minimum 10% din suma grantului în bani sau în natură.

 

Granturile sunt oferite grație suportului financiar acordat de către Fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și sunt administrate de către CEDA în cadrul proiectului MEEETA IV.

 

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ŞI ASISTENTĂ ÎN AFACERI (CEDA) promovează activitatea antreprenorială ca o modalitate alternativă de integrare pe piața muncii a tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

 

Pentru întrebări și informații suplimentare ne puteți contacta prin: tel. Fix: 022 885 425, 079 002 848 sau e-mail: [email protected];

Asociația Femeilor de Afaceri (Bălți): tel. 023 160 895, 069 113 950, sau e-mail: [email protected]; [email protected] .