A 50-a Conferință anuală a cadrelor didactice din instituțiile de Învățământ Professional Tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

A 50-a Conferință anuală a cadrelor didactice din instituțiile de Învățământ Professional Tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Metode inovaționale pentru instruirea tinerilor, orientate spre dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale, în scopul sporirii competitivității și activității sectorului agroalimentar”- sub acest motto a trecut cea de-a 50-a Conferință anuală a cadrelor didactice din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

La conferință cu un cuvânt de salut a venit ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, Dna Georgeta Mincu, care a prezentat în fața participațiilor direcțiile principale de activitate a Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic pentru anul de studii 2019-2020, printre care se numără și extinderea activităților și metodelor de învățare care dezvoltă competențele antreprenoriale ale elevilor.

Cu un raport privind rezultatele activității Instituțiilor de Învățământ Professional Tehnic din subordine, a venit șefa Serviciului știință, educație și extensiune rurală, Rodica Reșitca.

Dna Sofia Șuleanschi, director Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, se numără printre speakerii care au participat la panelul privind „Platforma de comunicare cu partenerii de dezvoltare – perspective pentru acordarea asistenței la dezvoltarea calității pregătirii profesionale.” Dna Șuleanschi a venit cu un discurs separat cu genericul ”Antreprenoriatul – Opțiune de carieră”.