Atelierul de lucru: „Educaţia pentru carieră. Antreprenoriatul – opţiune în carieră”

Atelierul de lucru: „Educaţia pentru carieră. Antreprenoriatul – opţiune în carieră”

În perioada 27 – 28 ianuarie, 2016 Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistență în Afaceri (CEDA) a organizat Atelierul de lucru cu tematica „Educația pentru carieră. Antreprenoriatul – opțiune în carieră”. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectelor “Reconceptualizarea orientării profesionale şi consilierii în carieră (REVOCC), finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi proiectul „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii (MEEETA III), finanțat de „Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).

 

La atelierul de lucru au participat profesorii care predau disciplinele Educație Civică şi „Bazele Antreprenoriatului”, în cadrul școlilor pilot implicate în proiectul REVOCC.

 

Scopul evenimentului a fost identificarea oportunităților de dezvoltare a competenței antreprenoriale prin disciplina educația civică şi testarea materialelor elaborate de către experți în cadrul proiectului REVOCC.

 

În prima zi a atelierului de lucru, profesorii au analizat reperele teoreticopractice a învățării axate pe competențe, au discutat despre competența antreprenorială ca opțiune în carieră şi au identificat oportunitățile de dezvoltare a competenței antreprenoriale în cadrul disciplinei educația civică. Participanții au manifestat interes sporit față de subiectele abordate şi au argumentat importanța dezvoltării competenței antreprenoriale prin prisma disciplinei educația civică.

 

Semnificativ este faptul că, în feedback-ul oferit, profesorii au menționat că intenționează să realizeze anumite acțiuni precum:

 

– Să includă în proiectarea de lungă durată aspecte care vor contribui la dezvoltarea acestei competențe.

– Vor diversifica sarcinile de lucru.

– Vor realiza o oră publică care vizează dezvoltarea competenței antreprenoriale.

– Vor prezenta informația şi experiența din cadrul atelierului şi colegilor de la catedră.

 

În a doua zi profesorii s-au implicat activ în analiza materialelor elaborate de către experți. Aceștia au oferit un feedback amplu şi au analizat materialele în baza mai multor criterii, precum: gradul de noutate, corespunderea cu particularitățile de vârstă a elevilor, gradul de accesibilitate, metodologie.

 

Așadar, sugestiile asupra materialelor elaborate sunt importante şi de ele se va ține neapărat cont în procesul de definitivare a conținuturilor şi redactarea materialelor în variantă finală.