Managementul carierei: succese și perspective

Managementul carierei: succese și perspective

Astăzi, 27 mai 2020, a avut loc conferința cu tema ”Managementul carierei: succese și perspective”.

Scopul conferinței: Capitalizarea rezultatelor pilotării Modulului ”Managementul carierei” prin identificarea succeselor și perspectivelor de instituționalizare a Modulului în instituțiile prestatoare de servicii de formare continuă a cadrelor didactice și administrative.

La conferință au participat reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale, echipa proiectului REVOCC II de la Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și ai Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), beneficiari ai programelor de formare implementate în cadrul proiectului în perioada mai 2019-mai 2020.

Patru Universități și trei Centre de Excelență au prezentat experiența acumulată și noi perspective pentru Modulul de formare continuă ”Managementul carierei” în instituțiile lor.

În perioada septembrie 2019-mai 2020, 15 formatori pregătiți de CEDA, au instruit peste 863 cadre didactice și administrative din învățământul secundar general și profesional tehnic.

Dezvoltarea serviciilor de formare continuă la Centrele de Excelență este un proces complex și MECC va sprijini eforturile în acest sens”, a menționat d. Silviu Gîncu, seful directiei IPT, iar d. Alexander Karner, șeful Biroului de Coordonare ADA la Chișinău a menționat că ADA va acorda în continuare suport pentru sporirea calității educației pentru carieră în Republica Moldova.

Rezultatele majore enunțate în cadrul Conferinței sunt următoarele:

– Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți si-au diversificat oferta de formare continuă prin introducerea modulului la ”Managementul carierei” în programele de formare a cadrelor didactice si manageriale, inclusiv la disciplina ”Dezvoltare personală”, dar și ca modul separat, la alegere.

Universitatea de Stat din Comrat a inclus Modulul, ca și curs separat, la anul II masterat, specializarea „Management educațional”.

– Centrul de Excelență în Construcții, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor și Centrul de Excelență în Industria Ușoară si-au dezvoltat în premieră servicii de formare continuă la ”Managementul carierei” și ”Dezvoltare personală”.

Grație acțiunilor conjugate realizate de CEDA în parteneriat cu MECC, în cadrul proiectului REVOCC II, vor avea acces la programe de formare continuă la ”Managementul carierei” o bună parte din cadrele didactice și administrative din învățământul secundar general și profesional tehnic. Astfel, în rezultatul instruirii cadrele didactice implicate vor dezvolta competența de proiectare a carierei proprii dar și competența de ghidare în carieră a elevilor, oferindu-le sprijin în procesul de informare despre lumea profesiilor și piața muncii, luarea deciziilor de carieră, angajarea în câmpul muncii, etc.

Conferința se desfășoară în cadrul proiectului Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în carieră – REVOCC II, implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA).

Pentru detalii puteți contacta managerul proiectului REVOCC II, Lia Sclifos prin email lsclifos@ceda.md sau la telefonul (+373) 69565717.