Conferința on-line cu tema ”Managementul carierei: succese și perspective”.

Conferința on-line cu tema ”Managementul carierei: succese și perspective”.

CONFERINȚA ”MANAGEMENTUL CARIEREI: SUCCESE ȘI PERSPECTIVE”

Maine 27 mai 2020, ora 10.00 va avea loc conferința cu tema ”Managementul carierei: succese și perspective”.

Conferința se desfășoară în cadrul proiectului REVOCC II, implementat de CEDA în parteneriat cu MECC și ANOFM, cu suportul financiar ADA.

Scopul conferinței este de a capitaliza rezultatele pilotării Modulului ”Managementul carierei” prin identificarea succeselor și perspectivelor de instituționalizare a Modulului în instituțiile prestatoare de servicii de formare continuă a cadrelor didactice și administrative.

Evenimentul se va desfășura în format on-line, Platforma Zoom.

La conferință vor participa reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale, participante la pilotarea modulului, echipa proiectului REVOCC, reprezentanți ai MECC, ADA și beneficiari ai programelor de formare implementate in cadrul proiectului in perioada mai 2019-mai 2020. Patru Universități și trei Centre de Excelență vor prezenta experiența acumulată și noi perspective pentru Modulul de formare continuă ”Managementul carierei” în instituțiile lor.

În perioada de pilotare, mai 2019-mai 2020, 15 formatori pregătiți de CEDA, au instruit peste 863 cadre didactice și administrative din învățământul secundar general și profesional tehnic.

În baza unei ședințe de follow-up, desfășurate la 7 mai 2020 și datelor preliminare colectate, putem constata următoarele rezultate obținute:

– 4 universități si-au diversificat oferta de formare continuă prin introducerea modulului în programele de formare a cadrelor didactice si manageriale:

– Modulul este inclus în oferta de formare continua a cadrelor didactice și administrative ca parte a programului de 600 ore (20 credite)

– Modulul este integrat în programul de formare continuă la disciplina „Dezvoltare personală” ca parte a programului de 90 ore (3 credite)

– Managementul carierei va fi oferit ca modul tematic separat la alegerea potențialilor formabili

– La universitatea de Stat din Comrat este inclus, ca și curs, în planul de învățământ, ciclul II de studii superioare (masterat), specializarea „Management educațional”

– La universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport el este integrat în programele și curricula de formare profesională continuă a antrenorilor de probe sportive

– 3 Centre de Excelență si-au dezvoltat servicii de formare continuă la Managementul carierei

– 863 participanți la instruire vor aplica achizițiile acumulate în managementul propriei cariere, organizarea orelor la disciplina „Dezvoltare personală” și ghidarea în carieră a elevilor, a viitorilor sportivi de performanță

Grație acțiunilor conjugate realizate de CEDA în parteneriat cu MECC, în cadrul proiectului REVOCC, vor avea acces la programe de formare continuă la ”Managementul carierei” o bună parte din cadrele didactice și administrative din învățământul secundar general și profesional tehnic.

Astfel, în rezultatul instruirii cadrele didactice implicate vor dezvolta competența de ghidare în carieră și elevii vor beneficia de sprijin la diferite etape de dezvoltare, ceea ce presupune informare despre lumea profesiilor și piața muncii, sprijin în luarea deciziilor de carieră, angajare în câmpul muncii, marketing personal și profesional, proiectarea carierei profesionale, etc.