Instruirea la disciplina „Bazele antreprenoriatului”. Modulul „Planificarea unei Afaceri”

Instruirea la disciplina „Bazele antreprenoriatului”. Modulul „Planificarea unei Afaceri”

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al RM, în cadrul proiectului Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii”(MEEETA III), susținut de fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), organizează în perioada 9-13 iunie 2014, în incinta Cantinei Cancelariei de Stat (mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 79), instruire pe Modulul 5 din Curriculum la disciplina „Bazele Antreprenoriatului”.

 

Agenda TOT Final 9-13-iunie

 

La instruire vor participa: Cadre didactice, care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului” în şcolile profesionale şi de meserii.

 


Scopul instruirii: Formarea competențelor didactice pentru predarea Modulului 5 „Planificarea unei Afaceri. Dezvoltarea abilitaților de elaborare a planului de afaceri” în cadrul disciplinei „Bazele Antreprenoriatului”. Perfecționarea abilităților de proiectare şi analiza critică activităților didactice.

 

Profesorii implicați în predarea disciplinei „Bazele Antreprenoriatului”, în conformitate cu noul curriculum, în afara școlilor în care acesta a fost pilotat, începând cu septembrie 2013, au participat doar la instruiri generale, astfel, pe moment, se impune necesitatea, ca aceștia să-și dezvolte capacitățile si să-și aprofundeze cunoștințele.

 

Dat fiind faptul, că noul Curriculum este introdus în școli și colegii din septembrie 2014, într-o perioada relativ scurta, un număr mare de profesori trebuie pregătiți pentru a preda disciplina „Bazele Antreprenoriatului”. CEDA a identificat necesitățile de instruire pentru fiecare instituție de învățământ secundar profesional și, în baza evaluări, în colaborare cu Ministerul Educației, a elaborat un Program detaliat.

 

Astfel, în premiera pe țară, CEDA organizează Instruirea Modulară pentru profesorii din școlile profesionale și de meserii. Grupul de instruire s-a constituit în baza necesităților identificate și, ulterior, în baza calificării pe care o au profesorii. Proiectul „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii” (MEEETA III) – promovează abilitatea economică a tinerilor prin facilitarea dezvoltării abilităților de lucru și de generare de venituri, cu accent special pe spiritul antreprenorial.

 

Scopul proiectului:

 

– Creșterea posibilităților de angajare şi inițiere a unei afaceri în rândurile absolvenților școlilor profesionale.

 

Obiectivele proiectului:

 

Cadrele didactice la disciplina „Bazele Antreprenoriatului” posedă abilități sporite de predare pentru elevii din școli profesionale şi colegii.

Absolvenții școlilor profesionale posedă abilitați antreprenoriale sporite.

Școala profesională generează venituri prin dezvoltarea şi implementarea planurilor de afaceri, care vor servi drept modele pentru studenți.

 

Pentru mai multe informații:

 

Olga Pilipciuc (asistent proiect)

Tel: 022 885425, 060 069 684

E-mail: opilipciuc@ceda.md