Trei Centre pentru Ghidarea / Proiectarea carierei vor fi deschise în curînd în cadrul proiectului REVOCC la Cahul, Soroca și Chișinău

Trei Centre pentru Ghidarea / Proiectarea carierei vor fi deschise în curînd în cadrul proiectului REVOCC la Cahul, Soroca și Chișinău

În cadrul proiectului REVOCC, finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de CEDA în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi ANOFM, vor fi deschise 3 Centre pentru Ghidarea / Proiectarea carierei. Centrele vor fi parte a birourilor ANOFM existente şi vor presta servicii de ghidare / proiectare a carierei.

 

Aceste Centre vor menține funcțiile lor de a furniza servicii OPCC adulților, dar în același timp vor fi inițiate acțiuni pentru legalizarea, instituționalizarea şi dezvoltarea în continuare a capacității de a furniza servicii şi elevilor din regiune, apropiind scoală de piața muncii şi fiind deschise pentru ambele categorii de clienți.

 

În acest context echipa de la CEDA a planificat şi a realizat vizite de documentare în viitoarele centre.

 

Joi, 29 ianuarie 2015 a fost vizitat centrul de la Soroca de către dna Sofia Șuleanschi şi Dna Lia Sclifos de la CEDA, dna Raisa Dogaru de la ANOFM. Centrul de la Soroca a fost reprezentat de către dl Vasile Palamari, director AOFM.

 

În cadrul vizitei au fost puse în discuție perspectivele Centrelor OPCC, contribuția ANOFM în deschiderea lor, serviciile care vor fi prestate şi cerințele față de spațiul ales, pentru a crea acces tuturor beneficiarilor.

 

Un moment deosebit în cadrul vizitei a fost comunicarea cu un bunel, care a venit la AOFM Soroca să întrebe despre oportunități profesionale pentru nepoții lui, ceea ce confirmă încă odată în plus necesitatea serviciilor de ghidare / proiectare a carierei şi rolul proiectului REVOCC în crearea lor.

 

În aceeași zi a fost vizitată școala profesională din Soroca, potențial beneficiar în proiectul REVOCC. În discuție au fost abordate așa subiecte ca angajarea în câmpul muncii, crearea unei baze de date privind parcursul profesional al absolvenților – idei reflectate şi în Codul Educaţiei, aprobat în anul 2014.