Se angajează un Consultant / Grup de consultanță

Se angajează un Consultant / Grup de consultanță în vederea elaborării cadrului normativ privind stabilirea unui regim de autogestiune financiar-economică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic

Termeni de referință

Un Consultant / Grup de consultanță în vederea elaborării cadrului normativ privind stabilirea unui regim de autogestiune financiar-economică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

 

CEDA și KulturKontakt Austria, colaborează și acordă asistență Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, care este actualmente plenar angajat în punerea în aplicare a prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pe anii 2013-2020 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei „Moldova 2020”, care prevăd măsuri de eficientizare a managementului financiar-economic al Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic.

 

În conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, art. 145 alin (5) “Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic, superior şi de formare continuă funcționează în regim de autogestiune financiar-economică şi pot desfășura activități economice, în conformitate cu legislația în vigoare”.

 

Prin Hotărârea Guvernului nr 1077 / 2016 “Instituțiilor publice de Învățământ Profesional Tehnic”, a fost aprobat Regulamentul privind finanțarea în bază de cost per elev a Instituțiilor Publice de Învățământ Profesional Tehnic. Modalitatea de aprobare a statelor tip de personal a Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic este reglementată prin ordinul nr 661/2016.

 

În contextul implementării Planului de acțiuni privind reglementarea activității antreprenoriale, generatoare de venituri de către Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic, aprobat prin ordinul nr.93 din 22.02.2-17 și în conformitate cu prevederile art. 145 alin.5 din Codul Educației al Republicii Moldova, CEDA și KulturKontakt Austria, anunță angajarea unui Consultant sau a unui Grup de Consultanță pentru preluarea și executarea următoarelor sarcini:

 

– Efectuarea unei analize a cadrului normativ din sectorul Învățământ Profesional Tehnic din punctul de vedere al autogestiunii financiar-economice a instituțiilor respective, depistarea blocajelor existente și elaborarea conceptului unui regim funcțional de autogestiune financiar-economică pentru Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic.

 

– Eventual, elaborarea unor propuneri de modificare și completare a cadrului normativ, inclusiv.

 

– Pregătirea unui proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr.1077/2016 „Instituțiilor publice de Învățământ Profesional Tehnic” în vederea sporirii capacității de autogestiune financiar-economică a Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic.

 

– Analiza și elaborarea unor propuneri de modificare a ordinului 661/2016, cu privire la aprobarea statelor-tip de personal din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic.

 

– Acordarea suportului MECC și participarea la consultări și dezbateri publice în vederea promovării proiectelor de hotărâri de Guvern menționate.

 

Sarcinile respective vor fi executate în colaborare cu echipa CEDA, LED, KulturKontakt Austria și MECC.

 

Calificări şi competențe:

 

Studii:

 

– Superioare, preferabil în domeniul educației și / sau economiei.

– Stagii de perfecționare profesională în domeniu.

 

Experiență profesională:

 

Minimum 5 ani de experiență în domeniul formării profesionale.

Experiență în elaborarea studiilor, evaluărilor și a rapoartelor în domeniul educațional.

Experiență în elaborarea politicilor din domeniul economic/ economico-financiar.

 

Cunoștințe:

 

– Cunoașterea legislației în domeniul educației.

– Cunoașterea legislației şi a politicilor în domeniul Învățământului Profesional Tehnic.

– Cunoașterea limbii române (comunicare orală şi scrisă).

– Cunoașterea limbilor rusă și engleză va prezenta un avantaj.

 

Abilități solicitate:

 

– Gândire analitică, abilități de sinteză.

– Lucru în echipă şi individual.

– Expunere succintă şi clară oral / scris a informației.

– Lucru eficient în termeni restrânși.

 

Condiții de activitate:

 

– Vor fi oferite condiții decente de muncă, locul de muncă urmează a fi specificat.

– Durata contractului: până la 6 luni.

 

Candidații interesați vor prezenta o scrisoare de motivare precum și un CV din care să reiasă experiența de lucru relevantă, precum și o ofertă financiară (nr. zilelor de consultanță per total și pentru fiecare sarcină în parte, mărimea onorariului pentru o zi de consultanță, echivalentul în Euro, brut cu toate taxele contractantului și contractorului) până pe data de 05 martie 2018 la următoarea adresă de e-mail:

 

silviu.gincu@mecc.gov.md

vera.erhan@mecc.gov.md

și în copie CEDA și KKA: sshuleansky@ceda.md; nadja.vetters@kulturkontakt.or.at