Sesiune online de prezentare a materialelor didactice pentru IÎPT elaborate în cadrul proiectului MEEETA IV

Sesiune online de prezentare a materialelor didactice pentru IÎPT elaborate în cadrul proiectului MEEETA IV

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu suportul Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), organizează la data de 09 septembrie 2020, ora 14:00, o sesiune online de prezentare a materialelor didactice pentru IÎPT elaborate în cadrul proiectului ”Activitate de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii” (MEEETA IV), susținut financiar de către Fundația de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).

Materialele didactice au fost elaborate / revizuite în corespundere cu Curriculumul la disciplina ”Bazele Antreprenoriatului”, ediția 2019.

Setul de materiale didactice ce va fi prezentat în cadrul sesiunii online, conțin următoarele componente:

1. Sugestii metodologice pentru cadrele didactice privind implementarea Curriculumului la disciplina ”Bazele Antreprenoriatului”

2. Sugestii pentru proiectarea lecțiilor la disciplina ”Bazele Antreprenoriatului”

3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă în învățământul profesional tehnic

La eveniment sunt invitate cadrele didactice implicate / au tangență cu materialele elaborate precum și profesorii din IÎPT titulari la disciplina „Bazele antrenoriatului”.

Link-ul de acces la sesiunea online: meet.google.com/oae-kdhi-opd