Atelierul de Lucru: „Evidența contabilă și raportarea financiară a veniturilor generate de către Instituţiile de Învăţământ Profesional”

Atelierul de Lucru: „Evidența contabilă și raportarea financiară a veniturilor generate de către Instituţiile de Învăţământ Profesional”

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în parteneriat cu Ministerul Educației al RM, în cadrul proiectului Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii (MEEETA III), susținut de Fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), a organizat în perioada 24-25 februarie 2015, atelierul de lucru„Evidența Contabilă și Raportarea Financiară a Veniturilor Generate de către Instituţiile de Învăţământ Profesional

 

La atelier au participat directorii, contabilii și maeștrii superiori din cadrul Școlilor Profesionale, instituțiilor pilot, implicate în Activitățile Generatoare de Venituri” (ACGV).

 

Participanții au primit răspuns la multe întrebări ce țin de evidența contabilă, de raportarea financiară a veniturilor generate de instituțiile lor și de încadrarea acestora în legislația în vigoare.

 


În prima zi a atelierului au fost abordate următoarele teme:

 

Venituri din activitatea de producție a școlilor tehnico-profesionale.

– Cheltuielile aferente activității de producție a școlilor tehnico-profesionale.

– Aspectele fiscale aferente salarizării angajaților școlilor tehnico-profesionale.

– Modalitatea de încasare a veniturilor instituțiilor publice obținute din prestarea serviciilor, de la efectuarea lucrărilor sau de la desfășurarea altor activități economice, admise prin acte legislative şi normative.

– Reguli cu privire la utilizarea aparatului de casă şi control în scopul registrării încasării veniturilor din activități economice desfășurate de școlile tehnico-profesionale.

– Contribuțiile de asigurări sociale obligatorii de stat aferente salarizării angajaților școlilor tehnico-profesionale.

– Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală aferentă salarizării angajaților școlilor tehnico-profesionale.

 

A doua zi a atelierului ne-au onorat cu prezența reprezentanți ai Ministerului Finanțelor din Direcția Finanțele în Învățământ, Cultură și Știință și Direcția Generală, Trezoreria de Stat, care au prezentat informații privind particularitățile procesului bugetar, reglementarea sistemului trezorerial și evidența contabilă în sistemul bugetar.

 

Opiniile participanților:

 

Mulțumesc mult pentru toate informațiile redate. Succes în toate activitățile promovate. Dorim să colaborăm şi în continuare să ajungem la un succes.”

 

Este binevenită comunicarea şi colaborarea cu specialiștii din Ministere.”

 

Organizarea atelierului de lucru a fost la nivel înalt. Multe lucruri noi am avut de învățat.”

Agenda se axează