Prezentarea totalurilor Proiectului MEEETA III

Prezentarea totalurilor Proiectului MEEETA III

DISCIPLINA „BAZELE ANTREPRENORIATULUI” ȘI-A DEMONSTRAT ACTUALITATEA ȘI URMEAZĂ A FI PERFECȚIONATĂ PENTRU A FI MAI ACCESIBILĂ PENTRU PROFESORI ȘI ELEVI”, spun experții

 

Experții care au evaluat impactul proiectului Activitatea de Instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii în Moldova” (MEEETA III) consideră că disciplina „Bazele Antreprenoriatului”, care a fost inclusă în curriculum instituțiilor de învățământ profesional tehnic este unul de succes și ajută elevilor să-și dezvolte desinestătător proiectele de carieră.

 

Aceasta este concluzia experților naționali independenți, care au efectuat Studiul de marcare a traseului profesional al absolvenților instituțiilor de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova” (Tracer Study).

 

Studiul a fost efectuat în perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017, având drept scop colectarea de opinii vizavi de componentele principale ale proiectului din partea unor absolvenți ai școlilor profesionale, profesori care predau obiectul „Bazele Antreprenoriatului” și patroni care au angajat absolvenți ai școlilor profesionale.

 

Experții consideră, că pentru perfecționarea conținuturilor acestei discipline mai este nevoie de a promova ideea și necesitatea unei cooperări strânse sub toate formele posibile dintre IÎPT și întreprinderi, de a amplifica contactele cu angajatorii pentru a le explica că este în interesul lor să participe la îmbunătățirea formării profesionale a elevilor din IÎPT.

 

Totodată experții pun accentul pe necesitatea de a reveni la problema pregătirii inițiale a cadrelor pentru predarea disciplinei „Bazele Antreprenoriatului”. O soluție optimală ar fi introducerea acestui modul/curs în universități la specialitățile orientate spre pedagogie și de a consolida sistemul de formare continuă a cadrelor didactice implicate în predarea disciplinei „Bazele antreprenoriatului”.

 

Acest studiu, dar și rezultatele implementării Proiectului MEEETA III au fost puse în discuție în cadrul evenimentului, organizat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), în colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, în care s-au făcut totalurile proiectului.

 

Sofia Șuleanschi, Director CEDA a menționat că echipa proiectului este mândră de realizările sale, care oferă posibilitate elevilor școlilor profesional tehnice și a ai colegiilor să-și alegă mai ușor drumul în viață și cariera.

 

Potrivit Sofiei Șuleanschi, prin acest proiect CEDA a reușit să contribuie la obiectivul pe care și-l propun autoritățile din țară să atingă către anul 2020 nivelul de 25 de mii de IMM-uri la 1 000 de locuitori.

 

Directorul CEDA a relevat că Educația Antreprenorială și dezvoltarea competențelor antreprenoriale este o alternativă eficientă de intrare a tinerilor pe piața muncii. Indiferent de domeniul formării profesionale, calea cea mai eficace de a preda antreprenoriatul este prin implicarea elevilor în proiecte și activități practice, în care se pune accentul pe învățarea prin practică și în care se dobândește experiență reală în antreprenoriat.

 

Învățământul orientat spre competențe și experiență profesională este esențial pentru încurajarea modurilor de gândire creativă, critică, inovativă și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale”, a menționat Șuleanschi.

 

Pius Frick, reprezentant al fundației internaționale „Liechtenstein Development Service” (LED) în RM, care a acordat suport financiar în realizarea Proiectului, a spus că introducerea în curriculum învățământului preuniversitar a disciplinei „Bazele Antreprenoriatului” este o realizare importantă pentru domeniul educației dar și cel al antreprenoriatului, deoarece această disciplină oferă șanse mai mari absolvenților să-și traseze o cale corectă în viață, iar antreprenoriatul din Moldova să câștige oameni de afaceri mai pregătiți.

 

Reprezentanții Ministerului Educației și al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au apreciat eforturile depuse de către echipa CEDA în procesul de implementare a acestui proiect și au menționat că aceste activități vin să completeze activitățile Guvernului de a implementa politicile în domeniile educației și a antreprenoriatului.

 

Printre activitățile de succes ale Proiectului au fost cursurile pentru inițierea afacerii și programul de granturi, care a implicat 174 de absolvenți care au participat la cursuri și carte au elaborat 110 planuri de afaceri, 29 dintre care au beneficiat de granturi, în valoare totală de peste 37 mii USD.

 

Prin implementarea acestui Proiect, CEDA, în colaborare cu Ministerul Educației au urmărit obiectivul de a spori șansele absolvenților școlilor profesionale și a colegiilor de angajare sau inițiere a unei afaceri, posedând abilități antreprenoriale sporite.

 

În scopul promovării abilităților economice ale tinerilor prin dezvoltarea abilităților de generare a veniturilor orientate spre antreprenoriat, principalele activități care au fost realizate în cadrul proiectului sunt:

 

A fost implementat noul Curriculum la disciplina „Bazele Antreprenoriatului”. În baza unui studiu de identificare a necesităților de instruire, au fost organizate o serie de training-uri atât pentru profesorii din ŞP cât şi pentru cei din colegii

 

Au fost înființate 2 Centre Metodologice pentru predarea disciplinei „Bazele Antreprenoriatului” (la Chișinău și la Bălți) pentru profesorii care predau această disciplină.

 

– Au fost susținuți elevii în elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri: Concursuri ale Planurilor de Afaceri, cursuri adiționale în domeniul antreprenoriatului pentru start-up. Au fost oferite granturi pentru start-up, de asemenea au fost organizate practici de producție şi mentoring.

 

– Trei instituții pilot au fost susținute în planificarea și lansarea unor activități antreprenoriale cu participarea elevilor. Asemenea activități generatoare de venit oferă posibilități suplimentare de a dezvolta atât competențele profesionale ale elevilor, cât și cele antreprenoriale. În plus, veniturile generate suplimentează bugetul instituțiilor, fapt, ce va deveni deosebit de important odată cu trecerea instituțiilor la autogestiune.

 

Costul total al proiectului a fost de aproximativ 758 mii USD.

 

REZULTATELE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI MEEETA pot fi descărcate aici:

 

Prezentare Final 23.02.2017

Raport Proiect, Tracer Study (RO)

Raport Proiect, Tracer Study (RU)