Instruirea la disciplina „Bazele antreprenoriatului”. Modulul III “Finanțarea și evidența activității antreprenoriale”

Instruirea la disciplina „Bazele antreprenoriatului”. Modulul III “Finanțarea și evidența activității antreprenoriale”

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în partreneriat cu Ministerul Educaţiei al RM, în cadrul proiectului „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Munici – MEEETA III”, susţinut de Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), organizează în perioada 22-25 ianuarie 2015, în incinta Centrului “FIDES” ( str. Muşatinilor 1/3, Chişinău), instruire pe Modulul 3 din Curriculum la disciplina „Bazele Antreprenoriatului”.

 

La instruire vor participa: Cadre didactice, care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului” în şcolile profesionale şi de meserii.
Scopul instruirii: Formarea competenţelor didactice pentru predarea Modulului 3 “Finanțarea și evidența activității antreprenoriale” în cadrul disciplinei „Bazele Antreprenoriatului”. Perfecţionarea abilitaţilor de proiectare şi analiza critică a activităţilor didactice.

 

Grupul de instruire s-a constituit în baza necesităților identificate și, ulterior, în baza calificării pe care o au profesorii. Proiectul „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Munici – MEEETA III” –promovează  abilitarea economică a tinerilor  prin  facilitarea  dezvoltării  abilităților de lucru  și de generare de venituri, cu accent special pe  spiritul  antreprenorial.

 

Pentru mai multe informații: Agenda

 

Iulia Macarenco (asistent proiect)

 

Tel: 022 885 425, 079 029 129

E-mail: imacarenco@old.ceda.md