Studiu de referință privind situația curentă a serviciilor OPCC

Studiu de referință privind situația curentă a serviciilor OPCC

Astăzi, 23 ianuarie 2015, la oficiul CEDA, a fost semnat contractul cu compania AXA Management Consulting LLC pentru realizarea unui studiu de referință privind situația curentă a serviciilor de orientare profesională şi consiliere în carieră furnizate de către diferiți agenți – instituții de învățământ, autorități publice, ANOFM, ONG-uri, companii, părinți, colegi, etc în școală şi în afara scolii. Studiul este realizat în cadrul proiectului REVOCC, finanțat de către „Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare” (ADA) şi implementat de CEDA în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi ANOFM.

 

Astfel vor fi identificate blocaje şi oferite idei, soluții pentru a dezvolta spectrul acestor servicii. Studiul va genera informații cu privire la practicile actuale şi politicile în domeniul ghidării / proiectării carierei.

 

Studiul va sprijini echipa proiectului în planificarea și implementarea lui, va fi util pentru a înțelege şi a monitoriza progresele şi rezultatele intervențiilor proiectului. În afară de aceasta, studiul va fi temei pentru a măsura realizările proiectului, rezultatele şi indicatorii, impactul şi schimbările de lungă durată la finalul proiectului.