Instruirea pentru profesorii care predau disciplina „Bazele antreprenoriatului”. Modulul V “Planificarea unei afaceri”

Instruirea pentru profesorii care predau disciplina „Bazele antreprenoriatului”. Modulul V “Planificarea unei afaceri”

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în parteneriat cu Ministerul Educației al RM, în cadrul proiectului Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii” (MEEETA III), susținut de fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), a organizat în perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2015 instruirea axată pe Modulul 5 din Curriculum la disciplina „Bazele Antreprenoriatului”.


Agenda Modulul 5 se anexează.

 

Grupul de instruire s-a constituit în baza aplicațiilor profesorilor, care a constat în elaborarea şi expedierea unui proiect didactic la modulul “Planificarea unei afaceri”. Astfel, la instruire au participat 19 profesori care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului” în școlilor profesionale din Hînceşti, Căuşeni, Chişinău, Alexăndreni, Călăraşi, Leova, Criuleni, Bălţi, Ocniţa, Nisporeni. Scopul instruirii fiind formarea competențelor didactice pentru predarea Modulului 5 şi perfecționarea abilitaților de proiectare a activităților didactice.

 

În cadrul training-ului s-au desfășurat 16 sesiuni de formare, cu durata unei sesiuni de 90 minute, cu următorul conținut:

 

– Scopul planificării afacerii – 1 sesiune.

– Structura planului de afaceri – 1 sesiune.

– Planul de marketing – 1 sesiune.

– Planul operațional – 1 sesiune.

– Necesarul de resurse umane – 1 sesiune.

– Planul financiar. Estimarea cheltuielilor necesare pentru lansarea afacerii – 1 sesiune.

– Planul de finanțare. Prognoza veniturilor si cheltuielilor – 2 sesiuni.

– Elaborarea prezentării planului de afaceri – 1 sesiune.

– Sesiuni de proiectare a lecției model – 5 sesiuni.

– Sesiunea de analiză și briefing a lecțiilor model – 1 sesiune.

– Sesiunea de prezentare a lecțiilor model – 1 sesiune.

 

Pe perioada instruirii profesorii și-au completat cunoștințele şi și-au perfecționat competențele didactice, mai târziu valorificându-le prin scrierea proiectelor didactice elaborate în grupuri. La sfârșitul instruirii profesorii au prezentat proiectele elaborate, primind sugestii de îmbunătățire şi corectare, astfel având un produs finit în formă electronică.

 

Drept rezultat s-au obținut următoarele finalități:

 

Cadrele didactice participante și-au completat cunoștințele despre planificarea afacerii;

Toți participanții și-au dezvoltat abilitățile de elaborare și prezentare a lecțiilor de la modulul 5;

Pe parcursul tuturor zilelor cursanții au avut posibilitatea de a adresa și de-a primi răspuns la toate întrebările ce au apărut pe parcursul predării obiectului în cadrul școlilor și în spațiul simulat al stagiului, fapt de care au beneficiat din plin.

La finalul stagiului de formare cadrele didactice au beneficiat de un suport didactic complet de proiecte didactice la modulul 5, care au fost elaborate în cadrul stagiului.

 

Traineri: Nicu Creţu, Valentina Olaru