Cursul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale” a fost desfășurat cu succes

Cursul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale” a fost desfășurat cu succes

Cursul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale” a fost desfășurat cu succes în perioada 17 – 19 septembrie 2018.

De data aceasta, profesorii de Informatică au fost provocați să descopere cum pot dezvolta competența antreprenorială prin intermediul disciplinii predate.

27 de profesori, cu spirit de inițiativă, din 11 Școli Profesionale, 10 Colegii și 5 Centre de Excelență au format o echipă excelentă în aceste 3 zile de training. Aici au descoperit Cadrul de Competențe Antreprenoriale „EntreComp” și au evaluat gradul de dezvoltare a propriilor competențe antreprenoriale în baza acestui cadru.

Profesorii au elaborat exemple de sarcini și situații de integrare simulate și autentice, prin intermediul cărora ar putea încuraja dezvoltarea viziunii, atitudinii, spiritului de inițiativă și generarea de idei la disciplina lor.

Participanții au primit sarcini practice, rezultatul cărora vor contribui la elaborarea de materiale didactice, care le-ar ajuta la formarea competenței antreprenoriale ca competență interdisciplinară.

Le mulțumim profesorilor și tuturor persoanelor implicate pentru efort!

Programul de formare a fost organizat în cadrul proiectului „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii în Moldova, faza a IV-a” (MEEETA IV), implementat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al RM și finanțat de Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED).