Programu de formare cu genericul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice”

Profesori de Matematică

Programu de formare cu genericul “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice”

Al 2-lea training din cadrul programului de formare “Dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice” a fost finalizat cu succes la data de 4 mai 2018. Au participat 21 de profesori de matematică din 11 Școli Profesionale, 4 Centre de Excelență și 5 Colegii.

În cadrul training-ului participanții au analizat structura și conținutul Cadrului de Competențe Antreprenoriale „EntreComp” și au discutat elementele constitutive ale competenței antreprenoriale, în baza acestui cadru, de asemenea ei au evaluat gradul de dezvoltare a propriilor competențe antreprenoriale. Sarcinile practice le-au realizat eficient și cu entuziasm și au găsit soluții la provocările din situațiile de integrare propuse. Le mulțumim profesorilor pentru inițiativă și efortul depus!

Training-ul a fost organizat în cadrul proiectului MEEETA IV, implementat de către CEDA în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al RM și finanțat de Fundația „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).

Următoarele instruiri vor fi desfășurate după cum urmează:

08-11 Mai 2018 pentru profesorii de Educație Civică
16-18 Mai 2018 pentru profesorii de Limba și Literatura Română și Limbi Străine

Dacă aveți întrebări suplimentare sau sugestii, Contactați-ne!
Pentru a fi la curent cu toate știrile urmăriți pagina noastră pe Facebook.