Instruirea la disciplina „Bazele antreprenoriatului” pentru profesorii din şcolile profesionale. Modulul 4 “Marketingul afacerii”

Instruirea la disciplina „Bazele antreprenoriatului” pentru profesorii din şcolile profesionale. Modulul 4 “Marketingul afacerii”

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), în partreneriat cu Ministerul Educaţiei al RM, în cadrul proiectului „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Municii”, susţinut de Fundaţia Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), a organizat în perioada 23 – 26 Aprilie 2015 instruirea pe Modulul 4 din Curriculum la disciplina „Bazele Antreprenoriatului”.

 

Agenda se anexează

 

Grupul de instruire s-a constituit în baza aplicaţiilor profesorilor, care a constat în elaborarea şi expedierea unui proiect didactic la modulul „Marketingul Afacerii”. Astfel, la instruire au participat: 19 profesori ai şcolilor profesionale din Chişinău, Cahul, Alexăndreni, Călăraşi, Căuşeni, Leova, Teleneşti, Criuleni, Cupcini şi Floreşti, care predau disciplina „Bazele Antreprenoriatului”. Scopul instruirii fiind formarea competenţelor didactice pentru predarea Modulului 4, perfecţionarea abilităţilor de proiectare şi analiza critică a activităţilor didactice

 

Pe perioada instruirii profesorii şi-au completat cunostinţele la capitolul marketing şi şi-au perfecţionat competenţele didactice, mai tirziu valorificîndu-le prin scrierea în grupuri de 2 sau 3 persoane a unui proiect didactic comun. Fiecarui grup i s-a pus la dispoziţie cîte un laptop pentru lucrul la proeiect. La sfîrşitul instruirii profesorii au prezentat proiectele elaborate, primind sugestii de îmbunătăţire şi corectare, astfel avînd un produs finit în formă electronică.

 

Iată cîteva opinii a participanţilor:

 

„E foarte util să vezi alte viziuni asupra lecţiilor, să elaborezi un proiect didactic nou.”

„E foarte util, formatori informați,multă informație, prinde bine la ore.”

„Modul necesar pentru creșterea profesională”

 

Proiectul „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Municii ” –promovează abilitarea economică a tinerilor prin facilitarea dezvoltării abilităților de lucru și de generare de venituri, cu accent special pe spiritul antreprenorial.

 

Traineri: Nicu Creţu, Valentina Olaru